close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KOMUNIKATY

 •  

  Ostatnia aktualizacja 23.06.2017

   

  KOMUNIKAT

  w sprawie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej podczas Pucharu Konfederacji FIFA 2017 i Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018

   

  Informujemy, iż zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 09.05.2017 г. № 202 „O wzmożonych środkach bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku i Pucharu Konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej”,  w okresie trwania ww. wydarzeń sportowych, na obszarze rosyjskich miast-gospodarzy  wprowadzone zostały następujące uregulowania meldunkowe.

  Obowiązek meldunkowy (rejestracji) dotyczy osób przybyłych na terytorium:

   

  Kazania, Moskwy, Petersburga, Soczi - w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r.

  oraz

  Wołgogradu, Jekaterynburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżniego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi - w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.

   

  Zameldowanie w miejscu pobytu lub w miejscu zamieszkania obywateli państw obcych i bezpaństwowców winno nastąpić w ciągu jednej doby od ich przybycia. Zameldowania winna dokonać strona przyjmująca, we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

   

  Obowiązek zameldowania dotyczy także wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy w zwykłym trybie (na podstawie p. 4.1. art. 20 Ustawy Federalnej z dnia 18.07.2006 N 109-UF „O ewidencji migracyjnej obywateli obcych i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej”) zwolnieni są z obowiązku rejestracji w ewidencji migracyjnej w miejscu pobytu na okres do 90 dni od dnia ich wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ewidencja migracyjna  odbywa się bezpośrednio w terenowych placówkach MSW do spraw migracji (bez pośrednictwa Poczty Rosji).  

   

  Obowiązek rejestracji nie dotyczy obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybyłych na podstawie wizy biznesowej, w przypadku, gdy czas ich pobytu w jednym z ww. miast nie przekracza 24 godzin.

   

  Obowiązek zameldowania obcokrajowców zakwaterowanych w hotelach lub przebywających w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych, kampingach, pensjonatach spoczywa na tych placówkach.

   

  Posiadacze Paszportu Kibica (FAN ID) - kibice, którzy zakupili bilety na mecze i zarejestrowali się na oficjalnej stronie organizatorów:

   

  https://www.fan-id.ru/?locale=en, 8 (800) 775-20-18 (z Rosji), +7 495 741 18 18 (spoza Rosji) będą mogli wjechać do Rosji bez wizy. Taki tryb będzie obowiązywał od 7 czerwca do 12 lipca 2017 r. Paszport Kibica uprawniać będzie również do darmowych przejazdów kolejowych na wybranych trasach oraz bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w miastach, w których zostaną rozegrane mecze.

   

  Zgodnie z ww. Dekretem nr 202, w czasie zawodów - od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. i od  25 maja do 25 lipca 2018 r. w miastach, w których będą odbywały się mecze zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zakładają one wydzielenie kontrolowanych stref z ograniczonym dostępem dla pieszych i środków transportu.

   

   


   

  PRZEJAZD PRZEZ STREFĘ PRZYGRANICZĄ Z BIAŁORUSIĄ (droga na odcinku Newel - Uświat)

   

  Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu przypomina wszystkim obywatelom RP podróżującym do Smoleńska i Katynia drogą od przejścia granicznego w Buraczkach, że na odcinku Newel-Uświat droga ta znajduje się na terenie strefy przygranicznej z Białorusią.

   

  Przejazd przez strefę nie wymaga specjalnych zezwoleń. Przepisy zabraniają podróżnym zatrzymywania się (postoju) w strefie przygranicznej, wysiadania z pojazdu pasażerów, przewożonych zwierząt i rozładowywania przewożonych towarów oraz zabierania do samochodu osób trzecich, zwierząt jak i doładowywania towarów. Granice strefy nie zostały oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi.

   


  Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2017

   

  WAŻNE. UTRUDNIENIA NA GRANICY ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEJ

   

  Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu dla podróżujących

   

  Podróże drogą lądową

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

   

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  Podróże drogą lotniczą

   

  Od 15 maja 2017 r. jest możliwe podróżowanie z Federacji Rosyjskiej i do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku. Pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący do Białorusi będą podlegać kontroli granicznej w miejscach odprawy międzynarodowej.

   

   


   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH STREFY SCHENGEN

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   


   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU


  Z ZAGROŻENIEM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

   

  http://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   


   

   

  Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

   

  Rekomendacje

   

  Mając na uwadze obowiązujące przepisy i nasze dążenie do zapewnienia przekraczającym granicę sprawnej odprawy paszportowej, uprzejmie sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a w przyszłości zamierzającym odbyć podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły kroki zmierzające do uzyskania polskiego dokumentu paszportowego.

  Rekomendacja, by podczas odprawy granicznej okazywać funkcjonariuszom Straży Granicznej polski dokument uprawniający do przekroczenia granicy, wynika z przepisów polskiego prawa. Zgodnie  z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930, z późn.zm.), „przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekraczania.”

  Z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268, z późn. zm.) wynika, iż - w stosunku do polskich obywateli - „dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera”.

  Polscy obywatele decydujący się na przekroczenie polskiej granicy państwowej i okazujący przy tej okazji zagraniczny dokument podróży (paszport państwa, którego obywatelstwo również posiadają) powinni być świadomi procedur stosowanych w takich sytuacjach. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej państw strefy Schengen przez osobę będącą obywatelem państwa trzeciego i legitymującą się paszportem tego państwa – funkcjonariusz Straży Granicznej zamieszcza w jej paszporcie odcisk stempla kontroli granicznej, który stanowi potwierdzenie daty wjazdu na terytorium RP. Zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen, obywatele państw trzecich, których nie dotyczy obowiązek posiadania wiz, mogą przebywać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 90 dni w okresie 180-dniowym, jeżeli m.in. posiadają ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy i wystarczające środki utrzymania na czas planowanego pobytu. Przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia obowiązującego prawa, takimi jak np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu.

  Jeżeli w trakcie odprawy granicznej przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że osoba legitymująca się paszportem innego państwa nie posiada w tym paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w okresie 180-dniowym - obowiązany jest podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może okazać się, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie. Od tego momentu funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek traktować taką osobę  wyłącznie jako obywatela polskiego. W takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP.

  Źródło: http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikat-dotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html (Aktualności z dnia 22.04.2016).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: