""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 •  

   

   

   

  ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE (wyłącznie dla studentów i uczniów danych instytucji)

   

  1. Petersburski Uniwersytet Państwowy, Fakultet Filologiczny, Katedra Języków Słowiańskich, kierunek studiów - język polski i literatura, lektor delegowany
  z Polski.

   

  2. Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa
  w Archangielsku, Instytut Filologii i Międzykulturowej Komunikacji, kierunek studiów – filologia rosyjska z językiem polskim, lektor delegowany z Polski.

    

  3. Pietrozawodski  Uniwersytet Państwowy - język polski jako język obcy, lektor delegowany z Polski.

   

   Informacje dotyczące uniwersyteckich lektoratów języka polskiego w Petersburskim Okręgu Konsularnym oraz w pozostałej części Federacji Rosyjskiej dostępne są na stronie www.lektorwrosji.pl

   

  4. Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiki - kursy języka polskiego
  dla studentów (na podstawie umowy między Uniwersytetem i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu).

   

  5. Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu - kursy języka polskiego dla studentów (na podstawie umowy między Uniwersytetem i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu).

   

  6. Petersburska Państwowa  Akademia Sztuki Teatralnej - kursy języka polskiego dla studentów (na podstawie umowy między Akademią i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu).

   

  Więcej informacji na stronie: http://www.polinst.ru/polski.html

   

  7. Szkoła Średnia  nr 216 im. Adama Mickiewicza  z pogłębioną nauką języka polskiego w Sankt Petersburgu - język polski jako obowiązkowy język obcy, jeden nauczyciel miejscowy;

   

  8. Uniwersytet Petersburski - kursy języka polskiego dla studentów wydziału stosunków międzynarodowych (na podstawie umowy między Uniwersytetem i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu).

   

   

  ZAJĘCIA POWSZECHNIE DOSTĘPNE

   

  1. Obwód archangielski: Archangielsk – Obwodowa publiczna biblioteka naukowa im. Dobrolubowa, ul. Loginowa 2.

  Zajęcia prowadzi:  Anastazja Pozdiejewa, e-mail: silva92@bk.ru

   

  2. Obwód wołogodzki: 

   

  3. Republika Karelia: Pietrozawodsk – siedziba  Regionalnej Społecznej Organizacji – Narodowo –Kulturalna Autonomia Polaków Karelii „Polonia Karelska”

  Zajęcia prowadzi: Natalia Kopecka, e-mail: kopeckanat@mail.ru

   

  4. Obwód nowgorodzki: Wielki Nowogród - Biblioteka „Czytaj-gorod”, ul. Mira 1.

  Zajęcia prowadzi:  Ałła Prokofjewa, e-mail: allasaczewa@rambler.ru 

   

  Zajęcia przy Kongresie Polaków

   

  5. Sankt Petersburg - Kościół pw. Św. Katarzyny, Newski pr. 32.

  Zajęcia prowadzą: Martyna Zoń, Lilia Szyszko i Aleksiej Popow, e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  6. Sankt Petersburg - Asocjacja Międzynarodowej Współpracy, Litiejnyj pr. 60.

  Zajęcia prowadzą: Igor Czetwierikow i Lilia Szyszko, e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  7. Sankt Petersburg – Centralna biblioteka im. Lermontowa, ul. Gorochowaja 41.

  Zajęcia prowadzi: Feckowicz Maria,  e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  Zajęcia przy  Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym „Polonia” im. Adama Mickiewicza

   

  8. Sankt Petersburg -  Biblioteka  Kultur Narodowych, ul. Gorochowa 41.

  Zajęcia prowadzi: Weronika Saczuk- Bielajewa, e-mail: cblasik@gmail.com

   

  9. Sankt Petersburg -  Dom Kultury „Rybacki”, ul. Rybacki prospekt 2.

  Zajęcia prowadzi: Weronika Saczuk- Bielajewa, e-mail: cblasik@gmail.com

   

  10. Sankt Petersburg – Młodzieżowa biblioteka im. Gajdara, ul. PS Bolszoj prospekt 14.

  Zajęcia prowadzi: Czesław Błasik, e-mail: cblasik@gmail.com

   

  11. Sankt Petersburg - Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. 1-Krasnoarmiejska 11.

  Zajęcia prowadzi: Czesław Błasik, e-mail: cblasik@gmail.com

   

  Zajęcia przy Autonomicznej polonijnej niekomercyjnej organizacji kultury „Zespół Folklorystyczny Polskiej Pieśni i Tańca KORALE”

   

  12. Sankt Petersburg –  SP Centrum Żydowskie, ul. Rubinsteina 3.

  Zajęcia prowadzą: Maria Arefjewa, Julia Borowikowa, Denis Borszczew,

  e-mail: koralezespolspb@yandex.ru

   

   

   

   

  EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

   

  W roku 2004 po raz pierwszy odbyły się w Polsce i poza jej granicami państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Dzięki temu osoby uczące się języka polskiego jako obcego, zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, w którym określona jest ich biegłość w tym języku. Od 2004 r. egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem
   i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2.

  Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających
  do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. W roku 2008 egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego poddane zostały audytowi ALTE (The Association of Language Testers in Europe), potwierdzającemu zgodność egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach europejskich (A1, A2 i C1).

   

  Więcej informacji na stronie: http://www.certyfikatpolski.pl/

   

   SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW, DZIAŁAJĄCE PRZY OŚRODKACH AKADEMICKICH W POLSCE

   

  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie >>
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW w Warszawie >>
  • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW >>
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej >>
  • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego >>
  • Studium Języka i Kultury Polskiej Akademii Polonijnej w Częstochowie >>
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach >>
  • Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego >>
  • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu >>
  • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu >>  http://www.cp.edu.pl/pl/index.html

  PLATFORMA  INTERNETOWA UMOŻLIWIAJĄCA  BEZPŁATNĄ NAUKĘ JĘZYKA POLSKIEGO  ONLINE 

   

  www.polskijazyk.pl  - platforma internetowa umożliwiająca bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Oprócz nauki języka uczestnicy kursu mają możliwość poznania historii i kultury współczesnej Polski.
  W ramach platformy dostępnych jest ponad 1000 nagrań lektorskich oraz 1200 plików graficznych. Platforma została uruchomiona dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: