close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PUBLIKACJE

 •  

  „Zapisy terroru”

   

  „Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy przygotowany przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego. Na portalu zostały opublikowane protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich, którzy po II wojnie światowej składali zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Kryją się w nich osobiste doświadczenia tysięcy Polaków – ofiar nazistowskiego terroru, ich rodzin i bliskich.

   

  Materiały te były dotychczas rozproszone i zamknięte w archiwach, dziś po raz pierwszy docierają do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na świecie. „Zapisy Terroru” promują wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i utrwalają pamięć o ofiarach totalitaryzmu.

   

  http://www.chroniclesofterror.pl/dlibra

   


   

  „Petersburg i Polska” – zbiór esejów pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa

   

  Zbiór esejów „Petersburg i Polska” przybliża wiedzę o roli jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, gospodarczym i politycznym miasta nad Newą od końca XVIII wieku po lata 30. XX w.
  Bogato ilustrowane opracowanie prezentuje w formie esejów historię, liczebność i strukturę społeczną polskiej kolonii w Petersburgu, analizując jej życie zawodowe, religijne, towarzyskie i artystyczne. W publikacji sporo miejsca poświęcono polskiej obecności w życiu politycznym Rosji i Petersburga oraz losom leningradzkich Polaków w okresie wielkiego terroru, a także polskim zbiorom w petersburskich muzeach, bibliotekach i archiwach. Zbiór zamyka opis scenariusza i aranżacji wystawy pt. „Polacy i Petersburg”.

   

  Publikacja w formie książki elektronicznej jest dostępna pod adresem:

  http://www.polskaipetersburg.pl/zbior-esejow

   

   


   

  Raport polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 2015-2016

   

   

  Polska przewodniczyła pracom RPMB w okresie od lipca 2015 do końca czerwca 2016 r. Priorytetowymi obszarami współpracy podczas polskiej prezydencji były: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna i bezpieczny region.

  Celem polskiej prezydencji było podjęcie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji – zgodnie z dokumentami programowymi Rady. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu Polski możliwe było wznowienie dialogu politycznego na wysokim szczeblu poprzez organizację spotkań wiceministrów spraw zagranicznych państw członków Rady, ministrów kultury oraz, po raz pierwszy w historii Rady Państw Morza Bałtyckiego, ministrów nauki.

   

  Zachęcamy do lektury Raportu Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego:

   

  Raport roczny 2015-2016 (w języku angielskim)

   


   

  Z okazji Światowych Dni Młodzieży, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Redutą Dobrego Imienia przygotowało dwie publikacje:

   

  "1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016"

   

   

   

  „Ambasador polskości. 1050. rocznica Chrztu Polski”

   

   


  Błędne kody pamięci

   

  Stosowanie w przestrzeni międzynarodowej nieprawidłowego, fałszującego historię, pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” staje się niestety coraz bardziej popularne w środowisku medialnym. W odpowiedzi na tego typu manipulacje językowe powstała publikacja „Defective Codes of Memory”.

  Książka jest w głównej mierze rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej „Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w mediach za granicą”, zorganizowanej przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ przy współpracy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Publikacja rozpatruje kwestie związane ze stosowaniem tzw. „błędnych kodów pamięci” w trzech aspektach: prawnym, medialnym i językowym. Opracowanie, oprócz próby wyjaśnienia i lepszego zrozumienia tego zjawiska, zawiera również konkretne wskazówki, które w przyszłości mogą zapobiec używaniu nieprawidłowych określeń typu „polskie obozy”. W książce opisane zostały środki prawne, mające przeszkodzić w dokonywaniu tego typu prób fałszowania historii oraz klasyfikację prawną ewentualnej odpowiedzialności. Przeciwdziałanie stosowaniu „wadliwych kodów pamięci” jest szczególnie ważne w polskiej perspektywie, dlatego zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji (dostępna w języku angielskim):

   

  Oprócz wersji anglojęzycznej, w niedalekiej przyszłości, planowane jest także wydanie książki w języku niemieckim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: