""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STYPENDIA I STAŻE W POLSCE

 •  

  Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą

   

   

  KG RP w Sankt Petersburgu informuje, że od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie kontynuowała program stypendialny pn. „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”, zainicjowany przez Fundację Semper Polonia w 1998 roku.

   

  W roku 2017 program nie zmieni swojej formuły – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzić go będzie według wzoru Fundacji Semper Polonia.

  Programem objęci będą studenci polskiego pochodzenia mieszkający i studiujący w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Gruzji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech.

  Regulamin oraz wniosek stypendialny dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.pol.org.pl.

  Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r.

   

  Więcej informacji nt. Programu stypendialnego dostępne jest pod linkiem: http://pol.org.pl/2017/09/15/program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzenia-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wnioskow/

   

   


   

  STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2017

   

  Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji: www.skubi.net/stypendium2017.html

  Fundator Stypendium i Dotacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

  www.skubi.net/fundacja.html

  Realizator Stypendium i Dotacji: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

  Tel. +48 22 55 22 555

  stypendia.studium@uw.edu.pl

  www.studium.uw.edu.pl

  Informacja do pobrania pdf

   

   


   

  Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

   

  KG RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

                 Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/2018 upływa  1 marca 2016.

   

   

  Kirkland program – info RUS

  Kirkland program - info PL

   

   


   

  Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

   

  Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 trwa do 31 stycznia 2017 r.

   

  Więcej informacji o programie:

  http://www.cprdip.pl/konkursy,stypendia.html

   

   


  Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
  XIV edycja

  rok akademicki 2016 /2017

  dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

  Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
  w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

  Termin składania aplikacji - 1 marca 2016 r.

   

  Więcej informacji o programie stypendialnym:

  http://www.studium.uw.edu.pl/?content%2F64

  http://www.studium.uw.edu.pl/?content/347

  Broszura informacyjna

  Information in English

   


   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: