close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 10 grudnia 2018

  W dzień św. Mikołaja, 6 grudnia w salonie Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu odbył się wieczór poświęcony jubileuszowi Wandy Andrzejewskiej, prezes Towarzystwa Muzyczno-Oświatowego im. Fryderyka Chopina, wieloletniej aktywnej propagatorki muzyki polskiej.

  Utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki wykonali młody pianista, laureat konkursów międzynarodowych Ilja Papojan oraz śpiewak, tenor dramatyczny Dmitrij Kalaka. W imieniu Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu i Konsulatu Generalnego RP życzenia jubilatce złożyła dyrektor Instytutu Ewa Ziółkowska. Licznie przybyła publiczność gratulowała p. Wandzie dorobku muzycznego, pianistycznego i pedagogicznego, życząc jeszcze długich lat aktywnego twórczego życia.

   

   

  Wanda Andrzejewska urodziła się w oblężonym Leningradzie w dniu 23 listopada 1943 r. Zawodowo związana z Petersburską Szkołą Sztuki im. S. W. Rachmaninowa, od lat 90. bierze czynny udział w promocji polskiej kultury muzycznej w Rosji. Była autorką pomysłów, organizatorką oraz prowadzącą licznych spotkań, koncertów, wykładów poświęconych muzyce polskiej, w tym popularnego cyklu koncertów „Z miłością do Polski”, który był równocześnie formą wdzięczności dla polskich krewnych wychowujących ją po utracie rodziców. Jako przedstawicielka Polonii została jurorką pierwszego w Petersburgu Konkursu Chopinowskiego organizowanego jesienią 1998 r. przez Petersburską Szkołę Sztuki im. S. W. Rachmaninowa (do dzisiaj pozostaje członkiem jury konkursu). Rok później została zaproszona przez koordynatora Roku Chopinowskiego Grzegorza Michalskiego razem z laureatami konkursu do Warszawy na jubileuszowe Dni Chopinowskie.

   

  Od momentu powstania w Petersburgu 29 stycznia 2001 r. Towarzystwa Chopinowskiego pełni funkcję jego prezesa (prezesem honorowym Towarzystwa jest Siergiej Słonimski). Oprócz koncertów i wykładów zajmowała się również organizacją wystaw, np., wystawy Elżbiety Sęczykowskiej poświęconej Chopinowi w Pałacu Szeriemietiewów w grudniu 2001 r. W 2009 roku była jedną ze współorganizatorek oraz jurorką I Konkursu Chopinowskiego w Petrozawodzku. W latach 2010-2011 była członkinią jury I oraz II edycji konkursu „Wieniec Chopina” w Nowogrodzie Wielkim. W 2013 roku w trakcie konferencji rachmaninowskiej w Nowogrodzie Wielkim przedstawiła wyniki swoich badań nad związkami w twórczości S. Rachmaninowa i F. Chopina. W 2015 roku została jurorką festiwalu-konkursu „Świat i Muzyka. Rosja i Polska” w Petrozawodzku, w trakcie którego poprowadziła również warsztaty z wykonania utworów Michała Kleofasa Ogińskiego. Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Petersburgu zorganizowała cztery Festiwale Chopinowskie (ostatni odbył się w 2015 r.).

   

  Została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność polonijną.

  01
  02
  03
  04

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: