close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W ROSJI

 •  

  Obowiązek meldunkowy

   

  Zgodnie z rosyjskim prawodawstwem strona przyjmująca w Rosji obywatela polskiego zobowiązana jest w ciągu siedmiu dni roboczych zarejestrować (postanowka na ucziot) gościa w miejscowym oddziale Federalnej Służby Migracyjnej (FMS).

   

  Obywatele polscy rejestrowani są przez stronę przyjmującą po okazaniu jej paszportu i tzw. karty migracyjnej (migracionnaja kartoczka otrzymywana przy przekraczaniu granicy).

   

  Stroną przyjmującą mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach (np. choroba osoby przyjmującej) obywatele polscy mogą zarejestrować się samodzielnie. Obywatele polscy stale zamieszkujący w Rosji również rejestrują się samodzielnie.

   

  Formalności dokonuje się na poczcie lub miejscowym oddziale FMS. Po dokonaniu formalności obywatele polscy powinni otrzymać od strony przyjmującej potwierdzenia rejestracji (otrywnaja czast’ Uwiedomlenija).

   

  Podczas pobytu w hotelu – stroną przyjmującą jest administracja hotelu, która załatwia wszelkie formalności.

   

  W przypadku niedopełnienia formalności związanych z rejestracją obywatelom polskim grozi kara pieniężna od 2 do 5 tys. RUB lub nawet deportacja z Rosji z zakazem wjazdu na 5 lat.

   

  Uznawalność zagranicznych praw jazdy

   

  Zgodnie z art. 25 pkt. 12 Ustawy federalnej z 10 grudnia 1995 r. „O bezpieczeństwie ruchu drogowego” nr 196-FZ (ostatnie zmiany ustawy weszły w życie 15.07.2016 r.), cudzoziemcy przebywający czasowo na terenie Rosji mają prawo do kierowania środkami transportu, przy posiadaniu międzynarodowego lub narodowego prawa jazdy wydanego we własnym kraju, jeżeli dokumenty te spełniają warunki Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. Warunki te sprowadzają się do tego, aby wpis w prawie jazdy był dokonany, bądź też zdublowany alfabetem łacińskim.

  Jedynie zagraniczne narodowe prawa jazdy nie spełniające powyższych warunków Konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. powinny posiadać załączone urzędowo potwierdzone tłumaczenie na język rosyjski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: