close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MIEJSCA PAMIĘCI

 •  

   

   

  Lp.

  NAZWA OBIEKTU

  NAPISY UMIESZCZONE NA UPAMIĘTNIENIU

  MIEJSCE USTANOWIENIA

  DATA USTANOWIENIA

   

  Obwód Archangielski

   

  1

  Pomnik Gustawa Herlinga
  - Grudzińskiego w Jercewie

  Gustaw Herling-Grudziński 1919-2000. Pisarz polski, autor Innego świata. Więzień łagru w Jercewie 1940-1942.

  Jercewo
  (obwód archangielski)

  ustanowienie: 13.09.2009

  2

  Groby łagierników oraz krzyże
  z tablicami polskimi na cmentarzu Makarjicha w Kotłasie

  1930. 1939. 1956. Zamęczonym Polakom, Rosjanom i wszystkim zamordowanym w łagrach kotłaskich: matkom, ojcom, siostrom, braciom, córkom, synom…Wieczny spoczynek. Wieczna pamięć. Rodacy z Polski. Warszawa 1995 r. (napis w języku rosyjskim)

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  ustanowienie: 1995

  3

  Cenotaf Eugeniusza Bodo
  na cmentarzu Makarjicha
  w Kotłasie.

  Pamięci wybitnego polskiego aktora Eugeniusza Bodo

  - (napis w języku rosyjskim)

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  odsłonięcie pomnika: 02.10.2011

  4

  Tabliczka pamięci Stanisława Mikke na cmentarzu Makarjicha
  w Kotłasie

  Stanisław Mikke. 1898-1944. Opiekun wywiezionych Polaków. Zamęczony przez NKWD w Kotłasie. Niech się Polska przyśni Tobie

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  ufundowanie tablicy: 1997

  5

  Krzyż przy stacji kolejowej "Zaowrażje" oraz tablica pamiątkowa

  1930 - 1939 – 1956 Polakom, Rosjanom
  i wszystkim zmarłym zamęczonym
  w kotłaskich łagrach: Matkom, Ojcom, Siostrom, Braciom, Córkom i Synom

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  ustanowienie: 1995

  6

  Polskie mogiły na cmentarzu miejscowym w Priwodino
  oraz krzyże

  Tablice informacyjne zawierające tekst: „Na tym terenie pochowano w latach 1940-1941 wywiezionych z Ojczyzny Polaków”. Kółko „Aby pamiętali” (2002)

  Krzyż pamiątkowy (2012)

  Priwodino
  (obwód archangielski)

  2002 r. - cmentarz polski został oznakowany
  tabliczkami na drzewach na wysokości
  ok. 3 m. przez uczniów szkoły nr 4 w Kotłasie

  7

  Polskie groby (np. mogiła Franciszka Rydza) na cmentarzu
  w Jareńsku oraz pomnik

  Ś.P. Por. Franciszek Rydz; Żył lat 44

  Jareńsk
  (rejon Lenski,
  obwód archangielski)

  ustanowienie pomnika: 1996

  8

  Polski cmentarz Kriesty w wiosce Sosnowaja

  Na tablicy wykuto nazwiska 70-ciu pochowanych na tym cmentarzu Polaków. Napis w dwóch językach: „Miejsce spoczynku Polaków deportowanych z Ojczyzny przez NKWD w lutym 1940 r. przymusowo osadzonych w spiecposiołku Kriesty, zmarłych
  z zimna i głodu. Niech spoczywają
   w pokoju.

  Sosnowaja
  (rejon Wierchniej Tojmy, obwód archangielski)

  uroczyste odsłonięcie pomnika: 30.10.2010

  9

  Cmentarze spiecposiołków
  Gljadiło, Zielenik, Żarowaja, Korgowa

  Groby zbiorowe obywateli polskich deportowanych w 1940 roku do specposiołków Żarowaja, Gladiło, Korgowa Północna, Korgowa Południowa. Ziemię z cmentarzy wiejskich przeniesiono w 2010 roku. Wieczna pamięć!

  Gljadiło, Zielenik, Żarowaja, Korgowa
  (rejon Wierchniej Tojmy,
  obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża na polskim cmentarzu Kriesty: 30.10.2010 – Krzyż poświęcony pamięci Polaków
  zmarłych w spiecposiołkach: Zielenik,
  Żarowaja, Korgowa, na krzyżu nazwiska
  osób zmarłych w tych osadach

  10

  Cmentarz posiołka Monastyriok

  1940-1941. Pamięci rodaków tutaj spoczywających

  Okolice wsi Priwodino
  (rejon Kotłaski,
  obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża pamiątkowego: 2012

  11

  Krzyż pamięci poświęcony Polakom zmarłym
  w specposiołkach
  Siewiernaja i Jużnaja Korgowa.

  Krzyż

  Siewiernaja i Jużnaja Korgowa
  (rejon Wierchnietojemskij, obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża: 2010

  12

  Krzyż pamięci w specposiołku Żarowaja

  Krzyż

  Żarowaja
  (rejon Wierchnietojemskij, obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża: 2010

  13

  Pomnik w specposiołku Nianda

  Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego, jeńców wojennych, którzy zginęli 26 X 1940.

  Urdoma
  (rejon Lenski,
  obwód archangielski)

   

  14

  Polski cmentarz w Rossochach

  Tutaj spoczywają Polacy, wbrew swojej woli wywiezieni ze swojej ojczyzny
  do specposiołka Rossochy w czasach
  stalinowskich, zamęczeni ciężką pracą, zmarli z zimna i głodu w latach 1944-1940. Pamięć wieczna, pokój wieczny.
  Przechodniu, uszanuj to miejsce. (ros.)

  Rossochy
  (rejon Szenkurski,
  obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża: czerwiec 2009
  ustanowienie tablicy pamiątkowej: 2010

  15

  Krzyż w Roczegdzie i na łagrowym cmentarzu oraz tabliczka w języku polskim przymocowana do głazu

  Pamięci tu więzionych i zmarłych Polaków oraz ludzi innych narodowości. Na tym miejscu w latach 1939-1943 znajdował się koniecgorski obóz gułagu. Roczegda

  Roczegda
  (rejon Winogradowski, obwód archangielski)

  ustanowienie:
   czerwiec 1996

  16

  Polski cmentarz spiecposiołka Jeżma niedaleko Piniegi

  S+P Zofia Kwiatkowska ur. 9/IX 35 r. zm. 7/IX 41 r.//
  S+P Józefa 15.X.1867 - 21.I.1942//
  S+P Wiktor Nowodworscy 3.V.1866-24.VI.1941

  Jeżma
  (rejon Pineski, obwód archangielski)

  ustanowienie krzyża przez  młodzież z Krakowa: 2011

  17

  Cmentarz polskich zesłańców

  W latach 1940-1944 we wsi Kargowino, mieszkało i pracowało 600 deportowanych Polaków. Wielu z nich zmarło i zostało tutaj pochowanych. Niech im ziemia lekką będzie. (ros.)
  Cześć ich pamięci. (pol.)

  Kargowino
  (rejon Pineski, obwód archangielski)

  ustanowienie tablicy: 1996

  18

  Cmentarz specposiołka Siużma

  Świętej pamięci Marii Tipeltowej. 1856-1942.

  Siużma
  (rejon Pineski,
  obwód archangielski

  ustanowienie krzyża z pamiątkową tabliczką: 2013

  19

  Pomnik w Pinedze

  Pamięci Polaków zesłanych do rejonu pineskiego, którzy pozostali w tej ziemi na zawsze. Ku czci dobrych ludzi – Rosjan, którzy pomagali w ciężkich czasach naszym rodakom, dzięki którym dane im było wrócić na Ojczyznę.

  Pinega (rejon Pineski,
  obwód archangielski)

  ustanowienie o pomnik: 12.08.2012

  20

  Cmentarz przy byłym Pineskim Domu Inwalidów

  Pamięci zesłanych lat 1940-tych. 2011

  (napis w języku polskim)

  Pinega, (rejon Pineski, obwód archangielski

  udokumentowanie terytorium cmentarza przez organizację "Polonia"
  z Archangielska: 2011

  21

  Prawosławny i katolicki krzyże
  na cmentarzu spiecposiołka
  Wierjużskoje oziero

  Wieczny pokój ojcu Michałowi, matce Marii, bratu Władysławowi oraz wszystkim Polakom, zmarłym na zesłaniu w latach 19401-941. Józef Mac. Warszawa 2009

  Wierjużskoje oziero
  (rejon Ustjański,
  obwód archangielski)

  poświęcenie katolickiego krzyża: 01.03.2010

  22

  Mogiły polskich żołnierzy
  na cmentarzu łagru NKWD nr 211 Archangielsk

   

  Przedmieście Archangielska
  (rejon dzielnicy isakogorskiej -nieopodal wsi Tarakanowo)

  Na cmentarzu pododdziału nr 2 łagru NKWD nr 211 pochowanych jest 36 żołnierzy polskich. Mogiły niewidoczne, terytorium cmentarza zarośnięte

  23

  Cmentarz specposiołka Ulskoje

  S+P Janiszewski Antoni ur. 1.I.1971 - 10.XI…

  Ulskoje
  (rejon Chołmogorskij, obwód archangielski)

  ustanowienie: 2010

  24

  Tablica pamięci Polaków w Alei Pamięci na wyspach Sołowieckich

  Pamięci Polaków więźniów Sołówek

  Rodacy (napis w dwóch językach)

  Wyspy Sołowieckie
  (obwód archangielski)

  odsłonięcie tablicy: 07.08.2011

  25

  Mogiła Anny Chotko w rejonie Onieskim

  S+P ANNA CHOTKO ZMARŁA 2.XII.40

  Tuszyłowo
  (rejon Onieski)

  odnaleziono pozostałości cmentarza: 1989

   

  Obwód Murmański

   

  26

  1. Pomnik przy mogiłach polskich marynarzy – uczestników konwojów alianckich

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. 4 cenotafy marynarzy

   

   

   

   

   

   

  Napis na pomniku:

  W 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej w hołdzie marynarzom polskim poległym w konwojach do Murmańska. Rodacy. Przechodniu powiedz Polsce, żeś widział nas tutaj leżących gdyśmy świętym jej prawom posłuszni będąc - polegli.

   

   

   

   

   

   

   

  2.1. Żołnierz nieznany marynarz poległ za naszą i waszą wolność w konwoju 1942-1944

  2.2. Żołnierz nieznany marynarz poległ za naszą i waszą wolność w konwoju 1942-1944

  2.3. W. Tomala marynarz poległ za naszą i waszą wolność w konwoju 1942-1944

  2.4. Mirowski marynarz poległ za naszą i waszą wolność w konwoju 1942-1944

  Murmańsk

  ustanowienie: 1.09.1989

  Stary Cmentarz w Murmańsku przy Wierchniorostynskoje szosse. Należy jechać  wzdłuż trasy prywatnego busa linii 27 (маршрутка номер 27) do Starego Cmentarza (Старое Кладбище),  który położony jest na zboczu wzniesienia, po lewej stronie drogi, nieopodal spalarni śmieci (Мусоросжигательный завод). Wejść należy ostatnim wejściem przed rozjazdem „omijającym” spalarnię. Na górce.

   

  27

  Cmentarz Polaków zmarłych
  w łagrze Ponoj na półwyspie Kolskim

   

  Lewy brzeg rzeki Ponoj
  (półwyspie Kolski)

   

   

  Obwód Nowogrodzki

   

  28

  Cmentarz w Jogle

  Żołnierzom Armii Krajowej. Koledzy
  i rodziny. Jogła. VIII.1993 //
  Piotr Domański. Żył 38 lat, zmarł 24.11.1945 w obozie jenieckim
  w Borowiczach. Pokój jego duszy. //
  Pamięci Polaków. Ponad 600  żołnierzy Armii Krajowej więzionych w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD-MWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu i w innych miejscach w rejonie Borowicz. Rodacy 2002.

  Jogła
  (rejon Borowicz, obwód nowgorodzki)

  ustanowienie krzyż i kamienia pamięci: 1993
  odsłonięcie tablicy poświęconej  żołnierzom AK: 2002 
  ustanowienie 6 kamieni pamięci z nazwami obozów: 2004.
  renowacja miejsca pamięci: 2008

  29

  Krzyż pamiątkowy oraz tablica upamiętniające żołnierzy AK pochowanych w Ustje

  Pamięci Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, więzionych w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu. Rodacy 2002

  (napis w obu językach)

  Ustje
  (rejon Borowicz, obwód nowogrodzki)

  1993 - ustanowiono drewniany katolicki krzyż
  2002 - krzyż zastąpiono metalowym i umieszczono tablicę pamiątkową

  30

  Krzyż pamiątkowy oraz tablica upamiętniające żołnierzy AK pochowanych w Bobrowiku

  Pamięci Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, więzionych w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu. Rodacy 2002 (napis w obu językach)

  Bobrowik,
  (rejon Borowicze;
  obwód nowgorodzki)

  ustanowienie: 2002

  31

  Pomnik oraz krzyż na cmentarzu przyłagrowym w Szybotowo
   

  Pamięci Polaków, żołnierzy Armii Krajowej więzionych w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu. Rodacy 2002. (napis w obu językach)

  Szybotowo
  (2 km od Borowicz,
  obwód nowgorodzki)

  ustanowienie: 2002

  32

  Tablice ku czci żołnierzy AK
  w cerkwi w Jogle (Jegolsk)

  Spiżowa tablica zwieńczona Krzyżem Armii Krajowej z napisami w języku rosyjskim i polskim.

  Cerkiew w Jogle

  ustanowienie: 1992-1993

   

  Obwód Wołogodzki

   

  33

  Pomnik Josepha Conrada

  Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski) /wybitny pisarz/ przebywał w Wołogdzie w latach 1862-63

  Wołogda, ul. Koźlieńska 62

  ustanowienie pomnika: 2013
  usunięcie pomnika: 15.06.2016

  34

  Krzyż oraz polskie groby z XIX w. na katolickiej części cmentarza Gorbaczowskiego w Wołogdzie

   

  Cmentarz Gorbaczowski, Wołogda

  odnowienie grobów:  2015

  35

  Budynki dawnego łagru
  w Griazowcu

  Krzyż prawosławny

  Griazowiec k. Wołogdy

  w murach monastyru korniliewo-kormielskiego), przetrzymywano polskich jeńców w latach 1940-41 oraz 1943-48

  36

  Groby Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej upamiętnione krzyżem w Swietłoje

  Cmentarz Polaków z lat 1941-42 (inskrypcja)

  Swietłoje
  (400 km od Wołogdy)

  ustanowienie krzyża: 1994

  37

  Tablica pamiątkowa ku czci polskich zesłańców

  Polakom, którzy zostali zesłani do Jawengi w latach 40. XX wieku (napis w 2 językach)

  Wieś Jawenga (rejon Wożegodzki, obwód wołogodzki)

  odsłonięcie tablicy: 30.10.2017

   

  Republika Karelia

   

  38

  Cmentarz Sandarmoch

  Pamięci Polaków - ofiar systemu komunistycznego - którzy tutaj zginęli, jak i we wszystkich zakątkach Rosji sowieckiej. Studenci z Polski. Lipiec 2007

  Sandarmoch
  (k. Miedwieżjegorska, Republika Karelia)

  ustanowienie krzyża katolickiego z tablicą upamiętniającą: 2007.
  odsłonięcie pomnika pamięci ofiar stalinowskich represji:05.08.2008

  39

  Krzyże i tablica na uroczysku Krasnyj Bór

  Krzyż i tablica pamiątkowa: 1937-1938 Pamięci Polaków i ludzi innych narodów, ofiar represji, którzy znaleźli wieczny pokój w tej ziemi. Niech spoczywają w pokoju.

  Krasnyj Bór
  (k. Pietrozawodska)

  ustanowienie krzyży katolickich 31.10.1998

  ustanowienie polskiego krzyża z tablicą: 30.10.2016

   

  Republika Komi

   

  40

  Polskie krzyże w Workucie

  Stela w kształcie krzyża katolickiego

  Polakom - ofiarom workuckich obozów - ci, którzy przeźyli

  Workuta
  (Republika Komi)

  ustanowienie pomnik ku pamięci polskich ofiar workuckich łagrów u wejścia do kopalni
  "Workutinskaya": 30.08.1997

  41

  Krzyż ku pamięci Józefa Dzięgielewskiego, cmentarz więźniów punktu łagrowego nr 1 Intalaga/ nr 1 Minłaga, Pierwszy Górny

  Józef Dzięgielewski ur. 21.XII.1891 r. zm. 20.XI.1941 r. Spoczywa w Wielkiej Incie. Pokój Jego Duszy.

  Pierwszy Górny, Inta
  (Republika Komi)

  ustanowienie krzyża z pamiątkowy z tablicą brzegu zbiornika wodnego: 11.08.2004

  42

  Cmentarz polski byłego specposiołka Wietka

  Krzyż pamiątkowy

  Wietka
  (rejon Kniażpogoski Republika Komi)

  ustanowienie krzyża: 2002

  43

  Krzyż ku pamięci zmarłych w miejscowym obozie Polaków na cmentarzu w Abiezi

  Krzyż pamiątkowy

  Abieź
  (rejon Intinskij, Republika Komi)

  ustanowienie krzyża: 11.11.1999

  44

  Cmentarz specposiołka Czesjel

  Garguliński Kazimierz 1869-1940

  Krzyż oraz tablica pamiątkowa ku czci przymusowo deportowanych do Czecjeła

  Czesjel
  (rejon Priluzski, Republika Komi)

  odkrycie miejsca pochówku-  brzeg rzeki Łowla, 500 m od wsi : 2007

  45

  Grób ks. Lucjana Pereświet-Sołtana (więźnia NKWD) - krzyż i tabliczka blaszana w Incie

  S.P. ksiądz Lucjan Pereświet-Sołtan zmarł 21.01.1951 r. Ale Ty, Boże, który z wysokości strzały swe rzucasz na kraju obrońcę, Błagamy Ciebie

  Inta

  ustanowienie tabliczki: 1955

  46

  Cmentarz łagrowy upamiętniony krzyżem prawosławnym w Uchcie-Wetłosian

  Niewinnie zabitym

  Uchta-Wetłosian

  ustanowienie krzyża: 1989

  47

  Cmentarz zagarski

  Objaczewo

  Znak pamiątkowy ku czci wszystkich represjonowanych

  Objaczewo

  ustanowienie znaku: czerwiec 2017

   

  Sankt Petersburg (Obwód Leningradzki)

   

  48

  Pomnik upamiętniający represjonowanych w ZSRR katolików na cmentarzu
  w Lewaszowie.

  Katolikom ZSRR – biskupom, księżom, mnichom oraz parafianom wszystkich obrządków i narodowości –ofiarom represji politycznych.

  Nie ma miłości większej od tej, w której się oddaje duszę swą za przyjaciół swych

  (napis w języku rosyjskim)

  Lewaszowo
  (k. Sankt Petersburga)

  ustanowienie: 28.10.2010

  ustanowienie stelli upamiętniającej księży katolickich: 2016

  49

  Polski pomnik na cmentarzu w Lewaszowie poświęcony pamięci Polaków rozstrzelanych w latach 1937-1938

  Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.W 1998 dodano: Pamięci Polaków - ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937-1938. Rodacy

  Lewaszowo
  (k. Sankt Petersburga)

  ustanowienie: 30.10.1993

  50

  Polska stela na cmentarzu Piskariowskim

  Polakom obrońcom oblężonego Leningradu

  Sankt Petersburg
  (Pr. Niepokorionnych  72)

  uroczyste odsłonięcie
  tablicy pamiątkowej w 60. rocznicę przerwania blokady: 24.01.2004

  51

  Rzymskokatolicki cmentarz Wyborski

  Pomnik z napisem: Katolikom ZSRR – biskupom, księżom, mnichom oraz parafianom wszystkich obrządków i narodowości –ofiarom represji politycznych. Nie ma miłości większej od tej, w której się oddaje duszę swą za przyjaciół swych (napis w języku rosyjskim

  Sankt Petersburg
  (ul. Minieralnaja 21)

  ustanowienie pomnika: 31.05.2011

  52

  Groby Polaków
  na Smoleńskim cmentarzu luterańskim

  Bolesław Maurycy Wolff

  Księgarz-wydawca

  Urodzony w Warszawie

  12/24 listopada 1825 roku

  Zmarły w Petersburgu

  19 lutego 1883 roku

   


  Sankt Petersburg
  (nab. rzeki Smolenki 53)

  grób Edwarda Piekarskiego- badacza Jakucji; M. Wolfa- wydawcy książek; grób rodziny Kierbedzia)

  53

  Popiersie króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
  w Ogrodzie Letnim

   

  Sankt Petersburg
  (Nab. Kutuzowa 2)

  Ogród Letni

   

  54

  Krypta Stanisława Augusta Poniatowskiego w kościele Św. Katarzyny oraz tablica pamiątkowa 08.03.1798

  W tym kościele spoczywał do 1938 roku ostatni król Polski
  Stanisław August Poniatowski urodzony 17 stycznia 1732
  w Wołczynie. Zmarł 12 lutego 1798 w Sankt Petersburgu

  Kościół Św. Katarzyny

  Sankt Petersburg

  (Newski prospekt 32/34)

  ustanowienie tablicy: 1994

  55

  Tablica ku pamięci Tadeusza Kościuszki w Pałacu Marmurowym

  W tym pałacu w 1796 r. przebywał Tadeusz Kościuszko, polski mąż stanu, przywódca powstania narodowo-wyzwoleńczego 1794 r. (napis w 2 językach)


  Pałac Marmurowy
  Sankt Petersburg

  (ul. Millionnaja 5)

  ustanowienie tablicy: 1994
   renowacja tablicy:  2004; 2016

  56

  Popiersie Adama Mickiewicza

  My z Niego Wszyscy/
  Wielkiemu polskiemu poecie w dwusetną rocznicę urodzin/
  Rodacy

  Obok szkoły nr 216 jego imienia,
  Sankt Petersburg

  (ul. Grafski pierieułok 8)

  ustanowienie z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety: 1998

  57

  Tablica pamiątkowa Adama Mickiewicza

  W tym budynku mieszkał wielki poeta polski Adam Mickiewicz od kwietnia 1828 r. do 15 (27) maja 1829 r. (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul. Kazańskaja 39)

  ustanowienie w 100. rocznicę śmierci poety: 1955

  58

  Tablica pamiątkowa Adama Mickiewicza

  Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie…

  Kościół św. Stanisława
  Sankt Petersburg

  (ul. Sojuza Pieczatnikow 22)

  ustanowienie: 1998

  59

  Tablica pamiątkowa Jarosława Dąbrowskiego

  W tym budynku byłej Akademii Sztabu Głównego w latach 1859-1860 studiował polski rewolucjonista-demokrata Jarosław Dąbrowski, generał, przewodniczący sił zbrojnych komuny Paryskiej. Zginął w 1871 roku w walce z wojskami wersalskimi

  Sankt Petersburg

  (ul. Anglijskaja Nabierieżnaja 32)

  ustanowienie: 1985

  60

  Tablica pamiątkowa Ludwika Waryńskiego

  Tu, w Petersburskim Instytucie Technologicznym, w latach 1874-1875 studiował Ludwik Waryński, działacz ruchu socjalistycznego, założyciel polskiej partii „Proletariat” (1882). Zginął w twierdzy Szliselburskiej w 1889 roku

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg Moskiewski Prospekt 26/49,

  ustanowienie: 1989

  61

  Tablica pamiątkowa Ignacego Kraczkowskiego

  W tym domu mieszkał i umarł wybitny radziecki uczony-arabista, wielki działacz arabistyki rosyjskiej, członek Akademii Nauk Ignacy Julian Kraczkowski (1883-1951).

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg
  (ul. Nabierieżnaja Lejtnanta Schmidta 1/2)

  ustanowienie: 1952

  62

  Tablica ku czci Polaków - laureatów i zasłużonych pedagogów w Konserwatorium Petersburskim

  Laureatom i zasłużonym pedagogom Konserwatorium / rok ukończenia
  1879 - Stanisław Gebel
  1882 - Antoni Areński

  1901 – Ariusz Pazowski

  1909 – Irena Mikłaszewska

  1911 – Michał Bujanowski

  1912 – Aleksander Borowski

  Państwowe Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa

  Sankt Petersburg

  (ul. Plac Teatralny 3)

   

  63

  Tablica ku czci Henryka Wieniawskiego w Konserwatorium Petersburskim

  1835-1880

  Państwowe Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa

  Sankt Petersburg

  (ul. Plac Teatralny 3)

  ustanowienie: 6.10.2005

  64

  Cenotaf Marii Szymanowskiej w nekropolii mistrzów sztuk obok Ławry Aleksandra Newskiego

  Słowa z "Gościa kamiennego", które A. Puszkin wpisał
  do pamiętnika pianistki

  Sankt Petersburg

  (ul.Nabierieżnaja reki Monsatyrki 1)

  ustanowienie: 26.09.2010

  65

  Tablica pamiątkowa Stanisława Kierbedzia
  na moście Błagowieszczeńskim

  Most imienia lejtnanta Szmidta, pierwszy stały most przez Newę, zbudowany w latach 1842-1850 według projektu rosyjskiego inżyniera S.W. Kierbedzia

  Sankt Petersburg

  ustanowienie: 15.08.2007

  66

  Tablice pamięci biskupa Antoniego Maleckiego:  na dawnym Domu Kierbedzia oraz w kościele Św. Stanisława

  W tym domu/ w latach 1913-1918/ żył i pracował/ założyciel/
  przytułku/ dla chłopców/ ksiądz/ Antoni/ Małecki

   

  „1861-1935 Biskupowi Antoniemu Maleckiemu wielkiemu obrońcy i wychowawcy dzieci i młodzieży męczennikowi carskiego i sowieckiego reżymów w 65. Rocznicę śmierci od wdzięcznych potomków 17.01.2000"(napis w języku rosyjskim)

  Dawny Dom Kierbedzia

  Sankt Petersburg

  (ul. Kiriłowska 19)

   

   

  Kościół św. Stanisława
  Sankt Petersburg

  (ul. Sojuza Pieczatnikow 22)

  ustanowienie tablicy w kościele: 16.01.2000
  ustanowienie tablicy na dawnym Domu Kierbedzia: 2006

  67

  Tablica fundacyjna kościoła św. Stanisława

  Ten rzymskokatolicki kościół został ufundowany, wyposażony i poświęcony w Pietropolu w święto Wniebowstąpienia w 1825 roku od Narodzenia Chrystusa, 7 maja

  Kościół św. Stanisława
  Sankt Petersburg

  (ul. Sojuza Pieczatnikow 22)

   

  68

  Tablica ku czci papieża Jana Pawła II w kościele św. Stanisława

   

  Kościół św. Stanisława
  Sankt Petersburg

  (ul. Sojuza Pieczatnikow 22)

  ustanowienie: 2000

   

  69

  Tablica nagrobna abpa Stanisława Siestrzeńcewicza -Bohusza w kościele św. Stanisława

  Tutaj spoczywa, oczekując na zmartwychwstanie, arcybiskup mohylewski Stanisław Siestrzeńcewicz-Bohusz (1731-1826). Fundator tego kościoła

  (napis w języku łacińskim)

  Kościół św. Stanisława
  Sankt Petersburg

  (ul. Sojuza Pieczatnikow 22)

  ustanowienie: 2003

  70

  Tablica pamiątkowa ku czci Polaków więźniów twierdzy w Szlisselburgu

  Przed tronem Wszechmogącego prosić będę nie kary, nie zemsty, tylko poprawy dla winnych, pocieszenia i ulgi dla cierpiących i zgody i pokoju i błagosłowieństwa dla obydwóch narodów. Walerian Łukasiński.

  //

  Polakom, więźniom Szlisselburga, bojownikom narodowej sprawy, działaczom skazanym przez carat na katorgę, prześladowanym, zmarłym, pochowanym w bezimiennych mogiłach. Rodacy.

  Szlisselburg (obwód leningradzki)

  ustanowienie: 1998

  71

  Tablica pamiątkowa ku czci Michała Doliwo-Dobrowolskiego

  Wybitny rosyjski elektrotechnik, wynalazca prądu trójfazowego M.O. Doliwo-Dobrowolski (1862-1919) urodzony w Gatczynie, wychowywał się w rodzinie dyrektora Instytutu Sierot, który znajdował się w tym budynku

  (napis w języku rosyjskim)

  Gatczyna

  (ul.Prospiekt 25 Oktiabria 2)

  ustanowienie: 1962

  72

  Pomnik nagrobny Jana Mierzejewskiego na Nekropolii Litieratorskije mostki

  Akademik Jan Szeliga Mierzejewski Urodzony dnia 10 lutego 1838 r. Zmarł dnia 5 marca 1908 r.

  Sankt Petersburg

  Cmentarz Wołkowski

  (ul. Rasstannyy Proyezd 3)

   

  ustanowienie: 1973 (pomnik przeniesiono ze zniszczonego rzymskokatolickiego cmentarza Wyborskiego)

  73

  Tablica pamiątkowa Aleksandra Kowalewskiego na „domu Akademików”

  W tym budynku mieszkał od 1892 r. do 1901 r. akademik Aleksander Kowalewski, wybitny rosyjski zoolog i embriolog

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg
  (ul. Nabrzeże Lejtnanta Szmidta 1/2)

  ustanowienie: 1955

  74

  Tablica pamiątkowa Henryka Merczynga

  Tutaj od 1882 do 1916 roku studiował i pracował wybitny uczony polski, rosyjski Henryk Merczyng, pionier trakcji elektrycznej, założyciel jednego z pierwszych laboratoriów elektrotechnicznych w Rosji

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg
  (ul. Moskiewski prospekt 9)

  ustanowienie: 1901

  75

  Pomnik Marcelego Nenckiego

  Professori Marcello Nencki

  Instytut Medycyny Eksperymentalnej

  Wydział Biochemii

  Sankt Petersburg

  ( ul. Akademika Pawłowa 12)

  ustanowienie:  1903

  76

  Tablica pamiątkowa

  Andrzeja Pszenickiego

  Budowniczym Troickiego mostu. Nadzór techniczny nad budową mostu ze strony władz miasta wykonywali: starszy inspektor W.A Bers <…> A.P. Pszenicki

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  Most św. Trójcy

  ustanowienie: 1903

  renowacja:  1994

  77

  Tablica pamiątkowa P. Kapicy

  Tutaj studiował i pracował w latach 1912 – 1984 członek Akademii Nauk Piotr Kapica, laureat Nagrody Nobla, dwukrotny bohater pracy socjalistycznej

  (napis w języku rosyjskim)

  Uniwersytet Politechniczny

  Sankt Petersburg

  (ul. Politechniczna 29)

  ustanowienie: 1993

  78

  Tablica pamiątkowa Kazimierza Malewicza

  Malarz Kazimierz Malewicz 1878 – 1936 mieszkał i zmarł w tym domu

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul. Plac św. Izaaka)

  ustanowienie: 2004

  79

  Tablica pamiątkowa wybitnych uczonych Uniwersytetu Technologicznego

  Wybitni naukowcy, którzy pracowali w Instytucie Technologicznym: <…> Aleksander Poraj-Koszyc 1877-1949

  (napis w języku rosyjskim)

  Uniwersytet Technologiczny

  Sankt Petersburg

  (ul. Moskowskij prospekt 26/49)

  ustanowienie: 1977

  80

  Tablica pamiątkowa Mścisława Rostropowicza

  W tym domu od 1994 do 2007 roku mieszkał wielki muzyk Mścisław Rostropowicz

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul. Nabrzeże Kutuzowa 16)

  ustanowienie: 2014

  81

  Tablica pamiątkowa Igora Strawińskiego

  W tym domu od 1882 do 1908 roku mieszkał i pracował wybitny rosyjski kompozytor Igor Strawiński

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul. Nab. Kriukowa Kanała 6)

  ustanowienie: 2003

  82

  Tablica pamiątkowa ku czci Władysława Strzelczyka

  Wybitny aktor Władysław Strzelczyk mieszkał w tym domu od 1971 do 1990 r.

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul.  Bassejnaja 47)

  ustanowienie: 1997

  83

  Tablica pamiątkowa Henryka Czeczotta

  Tutaj od 1920 do 1922 roku pracował założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu „Mechanobr” profesor Henryk Czeczott

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  (ul. 27. linia Wyspy Wasiljewskiej 8 a)

  ustanowienie: 1995

  84

  Pomnik K. Ciołkowskiego

  Nasza planeta jest kolebką rozumu, ale nie można pozostawać na zawsze w kolebce

  K. Ciołkowski

  (napis w języku rosyjskim)

  Sankt Petersburg

  Twierdza Pietropawłowska

  ustanowienie: 1972

  85

  Pomnik D. Szostakowicza

  Dmitrij Szostakowicz

  (napis w języku rosyjskim)

  Kronwierkskaja 29/37

  ustanowienie: 1997

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: