""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 •  

  ZAJĘCIA NA UCZELNIACH

   

  1. Petersburski Uniwersytet Państwowy, Fakultet Filologiczny, Katedra Języków Słowiańskich, kierunek studiów - język polski i literatura – zajęcia zamknięte.

   

  2. Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa w Archangielsku, Wyższa Szkoła nauk społeczno-humanistycznych i komunikacji międzynarodowej, kierunek – lingwistyka – język polski jako drugi obcy – zajęcia zamknięte.

    

  3. Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny - kursy języka polskiego (na podstawie umowy między Uniwersytetem i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu) – zajęcia otwarte.

   

  4. Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu - kursy języka polskiego (na podstawie umowy między Uniwersytetem i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu) – zajęcia zamknięte.

   

  5. Rosyjski Państwowy Instytut Sztuki Scenicznej - kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych (na podstawie umowy między Akademią i Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu) – zajęcia otwarte.

   

  Więcej informacji na stronie Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu: http://www.msz.gov.pl/ru/p/petersburg_ip_ru/wydarzenia/kursy_jezyka_polskiego/kursy_polskogo_jazyka

   

   6. Średnia szkoła ogólnokształcąca nr 216 im A. Mickiewicza – język polski obowiązkowy w klasach 8, 9, 10 -  nauczyciel miejscowy.

    

  ZAJĘCIA POWSZECHNIE DOSTĘPNE

   

  1. Obwód archangielski: Archangielsk – Centrum Pomorskie, pr. Łomonosowa 269.

  Kontakt: Wiktoria Rechaczewa, e-mail: vv.gorbunova@yandex.ru

   

  2. Obwód archangielski: Archangielsk - Obwodowa Biblioteka Naukowa im. Dobrolubowa w Archangielsku, ul. Loginowa 2.

  Kontakt: Wiktoria Sobolewa, e-mail: v.soboleva@narfu.ru

   

  3. Republika Karelia: Pietrozawodsk – siedziba  Regionalnej Społecznej Organizacji – Narodowo –Kulturalna Autonomia Polaków Karelii „Polonia Karelska”

  Kontakt: Natalia Kopecka, e-mail: kopeckanat@mail.ru

   

  4. Obwód nowgorodzki: Wielki Nowogród - Biblioteka „Czytaj-gorod”, ul. Mira 1.

  Kontakt::  Ałła Prokofjewa, e-mail: allasaczewa@rambler.ru 

   

  Zajęcia przy Kongresie Polaków

   

  5. Sankt Petersburg - Kościół pw. Św. Katarzyny, Newski pr. 32.

  Kontakt: Lilia Szyszko, e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  6. Sankt Petersburg - Asocjacja Międzynarodowej Współpracy, Litiejnyj pr. 60.

  Kontakt: Lilia Szyszko, e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  7. Sankt Petersburg – Biblioteka im. A. Gribojedowa, Sadowaja 33.

  Kontakt: Lilia Szyszko, e-mail: liliaszyszko1@yandex.ru

   

  Zajęcia przy  Stowarzyszeniu Kulturalno- Oświatowym „Polonia” w Sankt Petersburgu

   

  8. Sankt Petersburg -  Dom Kultury „Rybacki”, ul. Rybacki prospekt 2.

  Kontakt: Czesław Błasik, e-mail: cblasik@gmail.com

   

  9. Sankt Petersburg – Młodzieżowa biblioteka im. Gajdara, ul. PS Bolszoj prospekt 14.

  Kontakt: Czesław Błasik, e-mail: cblasik@gmail.com

   

   

   

   


   

  DWUJĘZYCZNOŚĆ

  Szanowni Państwo,

   

  Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierające naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastające w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.

   

  Z poradnikiem można się zapoznać tutaj.

   

   

   


  Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

   

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało informator pt. Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą, którego ideą jest przybliżenie szkołom i organizacjom polonijnym zakresu i form wsparcia realizowanych przez Państwo Polskie na rzecz nauczania języka polskiego i w języku polskim. Materiał zawiera informacje o działaniach realizowanych przez instytucje takie jak MEN, ORPEG, Senat RP, MSZ, NAWA, IPN, MSWiA.  Informator jest dostępny tutaj.

   

   

  EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

   

  W roku 2004 po raz pierwszy odbyły się w Polsce i poza jej granicami państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Dzięki temu osoby uczące się języka polskiego jako obcego, zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, w którym określona jest ich biegłość w tym języku. Od 2004 r. egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem
   i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2.

  Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających
  do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. W roku 2008 egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego poddane zostały audytowi ALTE (The Association of Language Testers in Europe), potwierdzającemu zgodność egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach europejskich (A1, A2 i C1).

   

  Więcej informacji na stronie: http://www.certyfikatpolski.pl/

   

   SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW, DZIAŁAJĄCE PRZY OŚRODKACH AKADEMICKICH W POLSCE

   

  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie >>
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW w Warszawie >>
  • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW >>
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej >>
  • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego >>
  • Studium Języka i Kultury Polskiej Akademii Polonijnej w Częstochowie >>
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach >>
  • Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego >>
  • Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu >>
  • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu >>  http://www.cp.edu.pl/pl/index.html

  PLATFORMA  INTERNETOWA UMOŻLIWIAJĄCA  BEZPŁATNĄ NAUKĘ JĘZYKA POLSKIEGO  ONLINE 

   

  www.polskijazyk.pl  - platforma internetowa umożliwiająca bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Oprócz nauki języka uczestnicy kursu mają możliwość poznania historii i kultury współczesnej Polski.
  W ramach platformy dostępnych jest ponad 1000 nagrań lektorskich oraz 1200 plików graficznych. Platforma została uruchomiona dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: