close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PUBLIKACJE

 •  

   

  Katyn Massacre – Basic Facts

   

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Katyn Massacre – Basic Facts”. Artykuł prezentuje podstawowe fakty o zbrodni katyńskiej, która miała miejsce wiosną 1940 r. Artykuł dostępny jest w wersji anglojęzycznej.

   

  Link do artykułu

  https://ipn.gov.pl/en/news/1105,Katyn-Massacre-Basic-Facts.html

   

   


   

  Raport Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 – czerwiec 2017)

   

   

  Polska przewodniczyła pracom Grupy Wyszehradzkiej w okresie od lipca 2016 do końca czerwca 2017 r. Priorytetowymi obszarami współpracy podczas polskiej prezydencji były: koordynacja agendy europejskiej i współpraca w zakresie kluczowych wyzwań; rozwijanie współpracy regionalnej w oparciu o synergie instytucjonalne i funkcjonalne; wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa; budowanie jedności w oparciu o wspólne dziedzictwo i wartości, społeczny wymiar współpracy oraz efektywne strategie komunikacji oraz wzmacnianie spójności i rozwijanie współpracy V4 przy ulepszaniu połączeń transportowych.

   

  Polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4) pokazało europejskim partnerom, że Grupa jest aktywnym, odpowiedzialnym i zdeterminowanym w obronie swoich interesów ugrupowaniem regionalnym. Prezydencja umożliwiła potwierdzenie przez Polskę swojego dużego zaangażowania i aktywności w Grupie Wyszehradzkiej.

   

  Zachęcamy do lektury Raportu Prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej:

  Program prezydencji (format pdf)

   

   

   

   

   


   

  Polski Petersburg literacki od Niemcewicza do Mrożka

   

  Zapraszamy do zapoznania się z „Polskim Petersburgiem literackim” Ewy Ziółkowskiej – zbiorem biogramów słynnych polskich pisarzy i poetów, którzy mieli ścisłe związki z miastem nad Newą. Jest to zwięzła publikacja, opisująca wpływ Petersburga na życie i twórczość znanych Polaków, która może zainteresować zarówno miłośników literatury, jak i turystów, wybierających się do północnej stolicy Rosji.

  Publikacja w formie elektronicznej.

   


   

  „Leśne requiem”

  Operacja polska NKWD, rozpoczęta w sierpniu 1937 r., była ludobójstwem dokonanym na Polakach żyjących w Związku Sowieckim. Zamordowano wtedy ok. 200 tys. naszych rodaków. Największą polską nekropolią w Rosji z tego okresu jest Lewaszowo pod Petersburgiem.

   

  Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu:
  http://gosc.pl/doc/4113734.Lesne-requiem

   


   

  Operacja polska NKWD 1937-1938

   

  11 sierpnia 1937 szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz na mocy, którego na terenach byłego ZSRR zgładzono 111 tysięcy Polaków. Szacunkowe dane sięgają nawet 200 tysięcy ofiar narodowości polskiej. Przypomnienia tej zbrodni podjął się Instytut Pamięci Narodowej w swoich publikacjach Wielki Terror: operacja polska 1937-1938 (2010) i Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938. Represje wobec Polaków (2016).Zachęcamy do zapoznania się z broszurą IPN.

   

   


   

  „Zapisy terroru”

   

  „Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy przygotowany przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego. Na portalu zostały opublikowane protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich, którzy po II wojnie światowej składali zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Kryją się w nich osobiste doświadczenia tysięcy Polaków – ofiar nazistowskiego terroru, ich rodzin i bliskich.

   

  Materiały te były dotychczas rozproszone i zamknięte w archiwach, dziś po raz pierwszy docierają do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na świecie. „Zapisy Terroru” promują wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i utrwalają pamięć o ofiarach totalitaryzmu.

   

  http://www.chroniclesofterror.pl/dlibra

   


   

  „Petersburg i Polska” – zbiór esejów pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa

   

  Zbiór esejów „Petersburg i Polska” przybliża wiedzę o roli jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, gospodarczym i politycznym miasta nad Newą od końca XVIII wieku po lata 30. XX w.
  Bogato ilustrowane opracowanie prezentuje w formie esejów historię, liczebność i strukturę społeczną polskiej kolonii w Petersburgu, analizując jej życie zawodowe, religijne, towarzyskie i artystyczne. W publikacji sporo miejsca poświęcono polskiej obecności w życiu politycznym Rosji i Petersburga oraz losom leningradzkich Polaków w okresie wielkiego terroru, a także polskim zbiorom w petersburskich muzeach, bibliotekach i archiwach. Zbiór zamyka opis scenariusza i aranżacji wystawy pt. „Polacy i Petersburg”.

   

  Publikacja w formie książki elektronicznej jest dostępna pod adresem:

  http://www.polskaipetersburg.pl/zbior-esejow

   

   


   

  Raport polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 2015-2016

   

   

  Polska przewodniczyła pracom RPMB w okresie od lipca 2015 do końca czerwca 2016 r. Priorytetowymi obszarami współpracy podczas polskiej prezydencji były: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna i bezpieczny region.

  Celem polskiej prezydencji było podjęcie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji – zgodnie z dokumentami programowymi Rady. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu Polski możliwe było wznowienie dialogu politycznego na wysokim szczeblu poprzez organizację spotkań wiceministrów spraw zagranicznych państw członków Rady, ministrów kultury oraz, po raz pierwszy w historii Rady Państw Morza Bałtyckiego, ministrów nauki.

   

  Zachęcamy do lektury Raportu Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego:

   

  Raport roczny 2015-2016 (w języku angielskim)

   


   

  Z okazji Światowych Dni Młodzieży, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Redutą Dobrego Imienia przygotowało dwie publikacje:

   

  "1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016"

   

   

   

  „Ambasador polskości. 1050. rocznica Chrztu Polski”

   

   


  Błędne kody pamięci

   

  Stosowanie w przestrzeni międzynarodowej nieprawidłowego, fałszującego historię, pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” staje się niestety coraz bardziej popularne w środowisku medialnym. W odpowiedzi na tego typu manipulacje językowe powstała publikacja „Defective Codes of Memory”.

  Książka jest w głównej mierze rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej „Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w mediach za granicą”, zorganizowanej przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ przy współpracy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Publikacja rozpatruje kwestie związane ze stosowaniem tzw. „błędnych kodów pamięci” w trzech aspektach: prawnym, medialnym i językowym. Opracowanie, oprócz próby wyjaśnienia i lepszego zrozumienia tego zjawiska, zawiera również konkretne wskazówki, które w przyszłości mogą zapobiec używaniu nieprawidłowych określeń typu „polskie obozy”. W książce opisane zostały środki prawne, mające przeszkodzić w dokonywaniu tego typu prób fałszowania historii oraz klasyfikację prawną ewentualnej odpowiedzialności. Przeciwdziałanie stosowaniu „wadliwych kodów pamięci” jest szczególnie ważne w polskiej perspektywie, dlatego zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji (dostępna w języku angielskim):

   

  Oprócz wersji anglojęzycznej, w niedalekiej przyszłości, planowane jest także wydanie książki w języku niemieckim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: