""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STYPENDIA I STAŻE W POLSCE

 •  

   

  XXIX WCHODNIA SZKOŁA LETNIA
   
  28 czerwca-28 lipca 2019 r.
   
  Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXIX edycję. Termin nadsyłania dokumentów - 20 maja 2019 roku.
   
  O sposobach zakwalifikowania się oraz inne szczegóły przeczytasz tutaj

  Kwestionariusz znajdziesz tutaj

   

   

   


   

  Program Study Tours to Poland dla studentów

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

   

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Study Tours to Poland dla studentów --> ulotka

   

  Więcej informacji na http://www.studytours.pl/

   

   

   

   

   


  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Studium Europy Wschodniej ogłasza kolejną edycję Wschodniej Szkoły Zimowej
  w dniach 28 lutego - 14 marca 2019 roku

   

  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

  Kwestionariusz znajdziesz tutaj.

   

   


   

  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2019/2020.

   

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu)

  oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu)

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland 2019/20 upływa 01 marca 2019 r.

   

  Szczegóły znajdziesz tutaj.

   


   

  Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów

   

  Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r.

   

  Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.

   

  Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137 studentów z 40 krajów.

   

  W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga.

   

  W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation.

   

  Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

   

  Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach:

   

  www.coleurope.eu
  www.coleuropenatolin.eu

  www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
  www.twitter.com/CoENatolin 

   

  Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

   

  Informacje w języku angielskim przeczytasz tutaj.

   


   

  Nabór wniosków stypendialnych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

   

  Uprzejmie informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny 2017/2018. Działanie to, realizowane jest w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” współfinansowanego w zakresie sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

   

  Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod adresem http://www.pol.org.pl/.

   

  Komunikat

  Wniosek stypendialny

  Regulamin stypendialny

   

   


   

  XXVIII WCHODNIA SZKOŁA LETNIA

   

  28 czerwca-28 lipca 2018 r.

   

  Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXVIII edycję. Termin nadsyłania dokumentów - 20 maja 2018 roku.

   

  O sposobach zakwalifikowania się oraz inne szczegóły przeczytasz tutaj

   

   


  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2018/2019.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu)

  oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu)

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2018/19 upływa 01 marca 2018 r.

   

  Szczegóły znajdziesz tutaj.

   


  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Studium Europy Wschodniej ogłasza XV edycję Wschodniej Szkoły Zimowej
  w dniach 28 lutego - 14 marca 2018 roku

   

  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

   

   

   


  Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców XVI edycja

  rok akademicki 2018/2019

  dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

  Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
  w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

  Termin składania aplikacji - 1 marca 2018 r.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj

   


   

   

  STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2017

   

  Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji: www.skubi.net/stypendium2017.html

  Fundator Stypendium i Dotacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

  www.skubi.net/fundacja.html

  Realizator Stypendium i Dotacji: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

  Tel. +48 22 55 22 555

  stypendia.studium@uw.edu.pl

  www.studium.uw.edu.pl

  Informacja do pobrania pdf

   

   


   

  Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

   

  KG RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

                 Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/2018 upływa  1 marca 2016.

   

   

  Kirkland program – info RUS

  Kirkland program - info PL

   

   


   

  Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

   

  Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 trwa do 31 stycznia 2017 r.

   

  Więcej informacji o programie:

  http://www.cprdip.pl/konkursy,stypendia.html

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: