""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STYPENDIA I STAŻE W POLSCE

 •  

  Nabór wniosków stypendialnych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

   

  Uprzejmie informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny 2017/2018. Działanie to, realizowane jest w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” współfinansowanego w zakresie sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

   

  Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod adresem http://www.pol.org.pl/.

   

  Komunikat

  Wniosek stypendialny

  Regulamin stypendialny

   

   


   

  XXVIII WCHODNIA SZKOŁA LETNIA

   

  28 czerwca-28 lipca 2018 r.

   

  Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXVIII edycję. Termin nadsyłania dokumentów - 20 maja 2018 roku.

   

  O sposobach zakwalifikowania się oraz inne szczegóły przeczytasz tutaj

   

   


  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2018/2019.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu)

  oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu)

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2018/19 upływa 01 marca 2018 r.

   

  Szczegóły znajdziesz tutaj.

   


  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Studium Europy Wschodniej ogłasza XV edycję Wschodniej Szkoły Zimowej
  w dniach 28 lutego - 14 marca 2018 roku

   

  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

   

   

   


  Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców XVI edycja

  rok akademicki 2018/2019

  dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

  Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
  w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

  Termin składania aplikacji - 1 marca 2018 r.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj

   


   

   

  STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2017

   

  Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji: www.skubi.net/stypendium2017.html

  Fundator Stypendium i Dotacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

  www.skubi.net/fundacja.html

  Realizator Stypendium i Dotacji: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

  Tel. +48 22 55 22 555

  stypendia.studium@uw.edu.pl

  www.studium.uw.edu.pl

  Informacja do pobrania pdf

   

   


   

  Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

   

  KG RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

                 Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/2018 upływa  1 marca 2016.

   

   

  Kirkland program – info RUS

  Kirkland program - info PL

   

   


   

  Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

   

  Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 trwa do 31 stycznia 2017 r.

   

  Więcej informacji o programie:

  http://www.cprdip.pl/konkursy,stypendia.html

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: