""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STYPENDIA I STAŻE W POLSCE

 •  

  Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

   

   

  Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa:

   

   

  studia III stopnia

   

  • Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów doktoranckich w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program stypendialny oferuje kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA, pokrywającego koszty „stypendium doktoranckiego” w rozumieniu art. 209 u.p.s.w.n. Stypendium przyznawane jest na regulaminowy okres kształcenia w Polsce, nie dłuższy niż 4 lata. O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia spełniające kryteria określone w pkt 2.2. Regulaminu. Ostateczną decyzję o przyjęciu Wnioskodawców do szkoły doktorskiej podejmuje uczelnia.

   

  • Program dotyczy wyłącznie szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

   

   

  Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej  www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

   

  Regulamin Programu - tutaj

   

   


   

   

  Program Study Tours to Poland dla studentów

   

   

  Jest to polski program edukacyjny skierowany do młodzieży z Europy Wschodniej. W jego ramach zapraszamy wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy do udziału w dwunastodniowych wizytach studyjnych w Polsce. Udział w programie jest bezpłatny. 

   

  Hasło przewodnie programu to „Poznaj Polskę”. W czasie wizyty studyjnej w ramach kilkunastodniowego pobytu w naszym kraju uczestnicy mają okazję do: 

   

  • spotkania z liderami życia publicznego w Polsce;
  • odwiedzenia urzędów i instytucji publicznych; 
  • poznania przedstawicieli środowiska akademickiego – władz uczelni, wykładowców i studentów, zapoznanie się z życiem organizacyjnym i kulturalnym szkół wyższych;
  • spotkania z działaczami organizacji społecznych;
  • poznania funkcjonowania polskiej gospodarki.

   

  Dotychczas w STP dla studentów udział wzięło ponad 3 400 przedstawicieli młodzieży z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

   

  Ewaluacja Programu potwierdza, iż w sposób znaczący przyczynia się on do podniesienia wiedzy uczestników o współczesnej Polsce oraz do kształtowania pozytywnego wizerunku naszego kraju wśród przedstawicieli młodego pokolenia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. 

   

  Wizyty studyjne przygotowywane są przez polskie organizacje społeczne, wyłaniane w drodze konkursu. Odbywają się między innymi w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie.

   

  Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pobytu w Polsce osób, które otrzymują zaproszenia do udziału w STP. 

   

   

  Więcej informacji - tutaj

   

  Informacja po rosyjsku - tutaj

   

   

   


   

   

  Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT

   

   

  Decyzją Prezydium Senatu RP realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt pn.„Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowany do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą będzie kontynuowany w 2019 r. Podobnie jak w ubiegłym roku, realizacja programu będzie odbywała się w dwóch etapach – w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze jesiennym roku akademickiego 2019/2020.

   

  Szczegóły dotyczące trwającego obecnie naboru na semestr wiosenny 2018/2019

   

  znajdują się na stronie internetowej Fundacji

   

  w zakładce „WNIOSEK O STYPENDIUM”.

   

  Każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w Systemie Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4.

   

  Regulamin znajdziesz tutaj 

   

   

   


   

   

   

  XXIX WCHODNIA SZKOŁA LETNIA
   
  28 czerwca-28 lipca 2019 r.
   
  Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXIX edycję. Termin nadsyłania dokumentów - 20 maja 2019 roku.
   
  O sposobach zakwalifikowania się oraz inne szczegóły przeczytasz tutaj

  Kwestionariusz znajdziesz tutaj

   

   

   


   

  Program Study Tours to Poland dla studentów

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

   

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Study Tours to Poland dla studentów --> ulotka

   

  Więcej informacji na http://www.studytours.pl/

   

   

   

   

   


  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Studium Europy Wschodniej ogłasza kolejną edycję Wschodniej Szkoły Zimowej
  w dniach 28 lutego - 14 marca 2019 roku

   

  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

  Kwestionariusz znajdziesz tutaj.

   

   


   

  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2019/2020.

   

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu)

  oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu)

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland 2019/20 upływa 01 marca 2019 r.

   

  Szczegóły znajdziesz tutaj.

   


   

  Nabór na studia w Kolegium Europejskim – Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów

   

  Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Do zdobycia są liczne stypendia pokrywające pełne koszty studiowania finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2019 r.

   

  Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących podyplomowe studia europejskie. Kolegium zostało utworzone w Brugii (Belgia) w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.

   

  Od dwudziestu pięciu lat w kampusie w Natolinie oferowany jest roczny program europeistycznych studiów interdyscyplinarnych prowadzony w językach angielskim i francuskim przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów pochodzących z ponad 25 krajów. Studia umożliwiają zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia czy nauki społeczno-polityczne. W roku akademickim 2018-2019 w Kolegium Europejskim w Natolinie uczy się 137 studentów z 40 krajów.

   

  W trakcie roku akademickiego studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2018-2019 studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej na Ukrainie, a w drugim semestrze będą mogli wybrać jeden spośród 5 kierunków do: Tunezji; Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii; Litwy, Łotwy, Estonii; Gruzji i Armenii lub do Brukseli i Luksemburga.

   

  W drugim semestrze studenci dokonują wyboru specjalizacji spośród 4 istniejących majors: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation.

   

  Studia w Kolegium Europejskim przygotowują specjalistów, z myślą o potrzebach administracji publicznej państw-członków UE i krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS, ang. ENP), a także pozostałych państw europejskich oraz instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

   

  Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na stronach:

   

  www.coleurope.eu
  www.coleuropenatolin.eu

  www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin
  www.twitter.com/CoENatolin 

   

  Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych można znaleźć tutaj.

   

  Informacje w języku angielskim przeczytasz tutaj.

   


   

  Nabór wniosków stypendialnych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

   

  Uprzejmie informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny 2017/2018. Działanie to, realizowane jest w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” współfinansowanego w zakresie sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

   

  Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod adresem http://www.pol.org.pl/.

   

  Komunikat

  Wniosek stypendialny

  Regulamin stypendialny

   

   


   

  XXVIII WCHODNIA SZKOŁA LETNIA

   

  28 czerwca-28 lipca 2018 r.

   

  Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXVIII edycję. Termin nadsyłania dokumentów - 20 maja 2018 roku.

   

  O sposobach zakwalifikowania się oraz inne szczegóły przeczytasz tutaj

   

   


  PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

  uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2018/2019.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu)

  oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu)

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2018/19 upływa 01 marca 2018 r.

   

  Szczegóły znajdziesz tutaj.

   


  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Studium Europy Wschodniej ogłasza XV edycję Wschodniej Szkoły Zimowej
  w dniach 28 lutego - 14 marca 2018 roku

   

  Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

   

   

   


  Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców XVI edycja

  rok akademicki 2018/2019

  dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

  Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
  w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

  Termin składania aplikacji - 1 marca 2018 r.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj

   


   

   

  STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO 2017

   

  Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r. Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji: www.skubi.net/stypendium2017.html

  Fundator Stypendium i Dotacji: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

  www.skubi.net/fundacja.html

  Realizator Stypendium i Dotacji: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

  Tel. +48 22 55 22 555

  stypendia.studium@uw.edu.pl

  www.studium.uw.edu.pl

  Informacja do pobrania pdf

   

   


   

  Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

   

  KG RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej edycji Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

                 Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/2018 upływa  1 marca 2016.

   

   

  Kirkland program – info RUS

  Kirkland program - info PL

   

   


   

  Stypendia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

   

  Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 trwa do 31 stycznia 2017 r.

   

  Więcej informacji o programie:

  http://www.cprdip.pl/konkursy,stypendia.html

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: