close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONSULAT

 •  


  Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu

  Serdecznie wita Państwa na stronie internetowej KG RP w Sankt Petersburgu

   

   

  Informujemy, że Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

   

   

   

   

  Nasz okręg konsularny obejmuje następujące podmioty FR:

   

   

   

  1. Sankt Petersburg
  2. obwód leningradzki
  3. obwód pskowski
  4. obwód murmański
  5. obwód archangielski
  6. obwód nowogrodzki
  7. obwód wołogodzki
  8. Republika Karelii
  9. Republika Komi 
  10. Nieniecki Okręg Autonomiczny

   

  Struktura organizacyjna urzędu:

   

  • Konsul Generalny – kierownik placówki zagranicznej
  • Wydział Ruchu Osobowego, Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej
  • Referat ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
  • Wydział Administracyjno-Finansowy

   

  Placówka wykonuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Stosunki konsularne między Polską i Rosją zostały uregulowane w zawartej między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską dwustronnej konwencji konsularnej z 22 maja 1992 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 140, poz. 687).

  Funkcje konsula zostały określone w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.), zgodnie z którą konsul w ramach wykonywania funkcji konsularnych:

   

  • chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe;
  • działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;
  • podejmuje działania na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w państwie przyjmującym;
  • działa na rzecz polskiej mniejszości narodowej oraz praw i wolności osób należących do tej mniejszości, określonych w ustawodawstwie państwa przyjmującego, w umowach międzynarodowych, a także w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
  • czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;
  • działa na rzecz rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego;
  • przedstawia organom i opinii publicznej państwa przyjmującego informacje o polityce zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rozwoju polskiej gospodarki, nauki i kultury;
  • zapoznaje się z sytuacją w państwie przyjmującym, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury, oraz z ustawodawstwem państwa przyjmującego i umowami zawieranymi przez to państwo, jak również udziela informacji w tym zakresie zainteresowanym obywatelom polskim oraz właściwym organom i instytucjom w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: